Mladinski center Nova Gorica letos obeležuje 20-letnico delovanja. Osrednji dogodek se bo zgodil junija, čez celo leto pa pripravljajo različne dogodke. Direktorica Mladinskega centra Nova Gorica, mag. Jana Kruh, je izpostavila novosti, ki so jih letos uvedli v program.
»Ob 20-letnici smo se odločili za spremembe že obstoječih programov in nekaj novih. Knjižnica pod krošnjami bo letos potekala 20 dni. Spreminjali bomo programe na področju preventive, programa V znanju in povezovanju je moč ter Pot starševstva. V sodelovanju z dijakinjo umetniške smeri novogoriške gimnazije bomo izdali družabno igro. Prav tako bo izšla tudi dvojezična (v slovenščini in albanščini) družabna igra, namenjena priseljencem, z namenom, da jim približamo slovenski jezik.« Osrednji dogodek ob praznovanju 20. obletnice bo junija, ko bodo mladi z Goriškega na odru pokazali svoj talent.

Mateja Grebenjak