Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije organizira danes opazovanje ptic v naseljih. Vrabec, siva vrana, velika sinica, plavček, kos in taščica so še vedno stalnica na naših krmilnicah v zimskih dneh. Če bo njihovo ubrane petje obogatil še kak nov osebek med ptiči, bomo izvedeli v nedeljo, ko bo akcija opazovanja ptic zaključena.

Loredana Vergan