Prve tiskane knjige, ki jih hranijo knjižnice in zasebne zbirke v Novi Gorici, so zdaj popisane v knjigi Inkunabule v Novi Gorici. Gre za delo štirih italijanskih strokovnjakov, ki se v okviru posebnega projekta, ukvarjajo s popisi srednjeveških rokopisov in prvotiskov. S pomočjo tega popisa so pri pregledu celotnega fonda v Škrabčevi knjižnici Frančiškanskega samostana Kostanjevica našli še dva prvotiska, na Kostanjevico pa se je lani vrnila tudi 80 let pogrešana inkunabula.

Karin Zorn Čebokli