V Evropi se ob podnebnih spremembah in toplejših temperaturah veča število primerov denge in drugih bolezni, ki jih širijo komarji, je posvaril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Invazivna vrsta tigrastega komarja, ki širi več virusov, se je medtem udomačila že v mnogih državah Evropske unije, tudi v Sloveniji. O primerih okužbe z dengo so tudi letos poročali v Trstu, vsakič sledi dezinsekcija območja, kjer je bolezen zaznana. Kot pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se v Sloveniji denga ne pojavlja. Slovenski državljani so se doslej z virusom denge okužili na potovanju oz. bivanju v tropskih krajih. V nadaljevanju bo z nami doc. dr. Katja Adam s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, ki se že preko petnajst let predano posveča raziskovanju in razumevanju problematike komarjev ter njihove vloge kot aktualnih in potencialnih prenašalcev bolezni. Je tudi letošnja prejemnica Listine finalistke za priznanje Prometej znanosti za leto 2023.

Mateja Brežan