Današnji radijski kviz smo posvetili rudarstvu. Tokratna zmagovalka je poslušalka Rozi, ki je najbolj spretno krmarila med tokratnimi tezami. Kako bi se pa vi odrezali?

1. V zadnjem desetletju so se tudi v Sloveniji pojavili posebni rudarji, ki nimajo umazanih rok, rudarijo pa kar z računalniki. DA / NE
2. Premogovnik Velenje je edini aktivni premogovnik v Sloveniji. DA / NE
3. Rudnik Sitarjevec pri Litiji je bil znan po kopanju zlata. DA / NE
4. Rudnik Mežica je danes znan po turističnem ogledu z vlakom skozi rudniške rove. DA / NE
5. Rudnik bakra na Finskem, imenovan Outokumpu, je bil ključnega pomena za razvoj sodobne metalurgije. DA / NE

Maljevac Blaž