Glagola pobrisati in izbrisati sta si podobna, a imata različen pomen.

Študentje FHŠ