V tokratnem radijskem kvizu smo se posvetili onesnaževanju morij in ukrepom Evropske unije, da bi tovrstne negativne vplive človeka na okolje čim bolj zmanjšali. Bi znali odgovoriti na zastavljena vprašanja:

Dnevno konča v Sredozemlju 730 ton odpadkov. DA / NE
Med odpadki, ki ležijo na obalah in plavajo v morjih, je največ plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. DA / NE
EU se je problema plastičnih odpadkov lotila s popolno prepovedjo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere so že na voljo primerni, varni in cenovno dostopni nadomestni proizvodi iz drugih materialov. DA / NE
Plastični odpadki onesnažujejo zgolj obalna področja. DA / NE
Med desetimi najbolj pogostimi onesnaževali obal so tudi vatirane palčke za ušesa. DA / NE

Maljevac Blaž