Mnoge rastline, ki krasijo naš dom v lončnicah ali so zasajene v vrtu, so lahko mačkam strupene, če jih zaužijejo ali se po njih le povaljajo.

LOREDANA VERGAN